Return terms


Retur og angrerett

Reklamasjon/defekt vare: Ved feil eller mangler på en vare, vennligst ta kontakt med oss så snart som mulig og senest innen 14 dager på e-post: luck@luckoslo.com så vil vi erstatte den med ny vare. Skulle produktet være utsolgt vil du bli kontaktet slik at du kan velge om du vil bytte i en vare med tilsvarende verdi, eller få pengene tilbake. Vi betaler fraktomkostningene når du sender noe i retur grunnet feil eller mangler.

Uavhentede pakker: Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kroner 300,- for å dekke våre kostnader for utsendelse og retur jfr. forbrukerkjøpsloven § 41.

Angrefrist: Du har 14 dagers angrerett fra du mottar varen. Ønsker du å returnere produktet, fyll ut tilsendte skjema for angrefrist og send det i retur som postpakke via Posten. Returkostnader av produktene i slike tilfeller betales av kunden, og kunden står selv for transportrisikoen. Betingelsen for retur er at varen ikke har vært i bruk og at den kan selges som ny. Alle merkelapper skal henge på og originalemballasjen må også legges ved. Så snart vi mottar ordren/varen i retur vil du få en bekreftelse på e-post og innbetalt beløp vil bli refundert. 
Vi gjør oppmerksom på at det er viktig å følge intstruksjonene som er vedlagt ordren din vedrørende retur da i tilfeller hvor dette ikke blir gjort, og vi blir fakturert for returen, vil dette bli belastet kunden. Dette beløpet er normalt minimum kroner 250,-.

Returer ved spesielle tilbud: Har du fått rabatt ved kjøp av pakketilbud og ønsker å returnere deler av pakken, vil du måtte betale full pris for produktet du velger å beholde. For eks hvis du har benyttet deg av våre juletilbud hvor du får rabatt ved kjøp av første produkt sammen med andre produkt - må du, hvis du returnerer første produkt, betale full pris for andre produkt. Du vil ikke kunne beholde deler av pakken til redusert pris.

Returadresse: Luck Oslo AS, Grüners gate 9, 0552 Oslo

Er det noe du lurer på, ta gjerne kontakt på luck@luckoslo.com


Skjema for opplysninger om angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

 
Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss
LUCK OSLO AS
Grüners gate 9

0552 OSLO

Telefon: +47 22 38 07 77

Epost: luck@luckoslo.com

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon. 

Last ned Angrerettskjema Luck Oslo AS

This website is used to provide services, personalize ads, and analyze traffic Cookies. You agree to terms and coditions by using this website.